Ad

header ads

ପଦୁଟିଏ ସେଇମାନଙ୍କୁ - ବିଦ୍ୟାଧର ଖଟୁଆ

ପଦୁଟିଏ ସେଇମାନଙ୍କୁ
ଯେଉଁମାନେ କି ହତ୍ୟା କରିଚାଲିଛନ୍ତି
ନୀରିହ ନିସ୍ପାପ ମାତୃ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଭୃଣକୁ
କି ଦୋଷ ତାହାର ?
କ'ଣ ପାଇଁ ତା ପ୍ରତି ଏତେ ଅଭିମାନ !
ତୁମେ କଣ ଜାଣ ନାହିଁ
ଆଜିର ସମାଜେ
ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସଭିଏଁ ସମାନ ।

Writer's Details: ବିଦ୍ୟାଧର ଖଟୁଆ
ସମ୍ପାଦକ, ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ବାଙ୍କୀ,କଟକ
ମୋ - ୯୯୩୮୦୫୧୨୪୩
Content Category:
Submission Date: Jun 03, 2019

Post a Comment

0 Comments