Ad

header ads

ମନ ଆକାଶର ଜହ୍ନ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ତୁମେ ପ୍ରିତୀଧାରା ମନ ଧ୍ରୁବତାରା
ତୁମେ ଜୀବର ଜୀବନ,
ତୁମେତରେ ସଖୀ ଶରତ୍-ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୀ
ତୁମେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତନ,
ତୁମ ବିନା ସ୍ଵପ୍ନ ନୁହଁଇ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ
ପ୍ରିୟ ସଖୀ ପ୍ରାଣ ଧନ,
ତୁମେ ତ ହୃଦ ଚନ୍ଦନ  , ତୂମେ ପ୍ରିତୀ ଧାରା ମନ…  ।।
ତୁମ ନୀଳ ଆଖି କଥାକୁହେ, ଦେଖି
ଥୟ ହୁଏନାହିଁ ମନ,
ସତେ ନୀଳକଇଁ ଛଇଳା ସୁ-ଦେହୀ
ମଧୂଝରା କୁନ୍ଦ ବନ,
ରତୀପତି ଶର ଅସହ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର
ଛବି ଦେଖିଦେଲେ ତୁମ,
ତୁମେ ଆକାଶ କୁସୁମ , ତୁମେ ପ୍ରିତୀ ଧାରା ମନ… ।।
ନିସ୍ତେଜିତ ମାଟି ଘଟେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି
ତୁମେ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ସମ,
ସତେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଛ ରେ ମିତ
କରିଅଛ ଶକ୍ତିମାନ୍,
କେମିତି ଭୁଲିବି ରେ ନୟନ ଛବି
ବାନ୍ଧି ଦେଇଅଛ ମନ,
ମନ ଆକାଶ ର ଜହ୍ନ , ତୁମେ ପ୍ରିତୀ ଧାରା ମନ…  ।।

Post a Comment

0 Comments