Ad

header ads

କରିବାନି ଆମେ ପର - ହାସ୍ୟମୟୀ ରାଜ୍

ଏକତା ଆମର ରକ୍ତରେ ଲେଖା 
ସଂହତି ଆମର ଜୀବନର ସଖା
ନିରପେକ୍ଷ ଆମ ଜୀବନେ ଧର୍ମ,
ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣର ଭେଦା ଭେଦ ଡେଇଁ
କରିବା ନିଜର ଏଇ ଦୁନିଆକୁ
ଆମେ ଭାରତୀୟ
ମହାନ୍ ଆମର କର୍ମ ।
ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମ ଲେଖି ଦେଇଯାଏ
ସମନ୍ଵୟ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର
ଯିଏ ନିର୍ଯ୍ଯାତୀତ
ଦେଶରୁ ବିଚ୍ୟୁତ
ବଢାଇବା ଆମେ ହୃଦୟ ପ୍ରସାରୀ
ସହାୟତା ଟିକି ହାତ ।
ନିରାଶ୍ରୟକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାରେ
ମନେ ଆଣିବାନି ଦ୍ବନ୍ଦ,
ଭୂଲିବାନି ଆମେ
ବିଶ୍ବ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଅମର ଝଙ୍କାର
କାନେ କାନେ ଯାହା
ଦେଇଥିଲେ ତୋଳି
ମହାନ୍ ବିବେକାନନ୍ଦ ।
ପ୍ରତାରଣା, ହିଂସା, ସଂଘର୍ଷ 
ସିକ୍ତ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ
କରିବାନି ଆମେ ଦୂର,
ଭାରତ ମାଆର ପଣତଟା ଲମ୍ବା
କାହାକୁ ଭାବେନି ପର ।
ଏଇ ଚେତନାର ଦୀପଟି ଜଳୁଛି
ଜଳୁଥିବ ଅହରହ,
ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିର ଭାବନା ହୃଦୟେ
ବାସୁଥିବ ମହ ମହ।।

Writer's Details: ହାସ୍ୟମୟୀ ରାଜ୍ (ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ)
ଓରାଳି,ହାଟଡିହି କେନ୍ଦୁଝର ।
Content Category:
Submission Date: Jun 11, 2019

Post a Comment

0 Comments