Ad

header ads

ଝୁଲଣରସିକ ହେ - ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ଝୁଲଣରସିକ ହେ!
ଝଲମଲ ତୁମ କାନ୍ତି
ଝଳି ଦିଶ ସତେ ଝିନ ବସନରେ
ବର୍ଣ୍ଣିବ କେ ତୁମ ଦୀପ୍ତି । ୦

ଝଲମଲ ତୁମ ମନୋହର ରୂପ
ଦେଖି ଆଖି ଲାଖିଯାଏ
ଝଙ୍କୃତ ହେଲେ ବଇଁଶିର ସ୍ବନ
ଜଡ ପୁଲକିତ ହୁଏ
ଝରଝର ହୋଇ ମୋ ମନ ଝରଣା
ତୁମ ପାଦେ ଲୋଟେ ନିତି । ୧

ଝଡଝଞ୍ଜାରେ ମୋ ଜୀବନ ନଉକା
ଝଟତି କି ଡୁବିଯିବ
ଝୁଲାଏ ମାୟାର ଉତ୍ତଳା ପବନ
କରୁଣା ମୋତେ କରିବ
ଝଞ୍ଜଟ ଜୀବନ ଲୋଡାନାହିଁ ନାଥ
ଲୋଡେ ହେଉ ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି । ୨
ତାପସ କୁଟୀର, ବଇଣ୍ଡା, ଅନୁଗୋଳ । 

Writer's Details: ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର
ତାପସ କୁଟୀର, ବଇଣ୍ଡା, ଅନୁଗୋଳ
Content Category:
Submission Date: Jun 19, 2019

Post a Comment

0 Comments