Ad

header ads

ଏଇତ ଜୀବନ - ଗାୟକ କଳହଂସ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦାଶ

କିଏ କହେ ଜୀବନଟା ଶୁଷ୍କ ମରୁଭୂମି
କେ କହେ ଜୀବନ କଣ୍ଟକିତ ବନଭୂମି,
ପୁଣି କେ କହେ ଜୀବନ ପଦ୍ମ ପତ୍ରେ ଢଳଢଳ ନୀର…
ହେଲେ ଏଇତ ଜୀବନ,
ଯହିଁଥାଏ ହସ, ଲୁହ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଅମୃତ, ଜହର ||1|
କିଏକହେ ଜୀବନଟା ଅତି ଭୟଙ୍କର
କିଏକହେ ଜୀବନଟା ଦୁଃଖର ସାଗର,
ଏଠି କେତେବେଳେ ଖରା ପୁଣି କେତେବେଳେ ଛାଇ…
ହେଲେ ଏଇତ ଜୀବନ,
ଯହିଁ ଥାଏ ପ୍ରେମ ପୁଣି ପ୍ରତାରଣା, ଜଳୁଥାଏ ପ୍ରତିଶୋଧ ଜୁଇ | |2|
କିଏକହେ ଜୀବନଟା ବଇଶାଖ ସମ
କିଏକହେ ଜୀବନଟା ବସନ୍ତରୁ ବଳି ମନୋରମ,
କିଏକହେ ଜୀବନଟା ଶ୍ରାବଣର ଧାରା…
ହେଲେ ଏଇତ ଜୀବନ,
ଯାହା ଘୃଣା ଆଉ ପ୍ରେମ, ପାଇ ପୁଣି ହଜାଇବା ବେଦନାରେ ଭରା ||3|
କିଏକହେ ଏ ଜୀବନ ଯୁବତୀର ସୁକୋମଳ ଛୁଆଁ
କିଏକହେ ଏ ଜୀବନ ପାପ, ପୁଣ୍ୟ ଜଳୁଥିବା ଧୁଆଁ,
ଭଗ୍ନ ପାନ୍ଥଶାଳା କେବେ, ଭରା ଯଉବନୀ ଆଖିର କିମିଆଁ…
ହେଲେ ଏଇତ ଜୀବନ,
ସୁଖର ପାଉଁଶ ତଳେ ଦିକିଦିକି ଜଳୁଥିବା ବିରହର ନିଆଁ ||4|
-ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦାଶ-

Writer's Details: ଗାୟକ କଳହଂସ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଦାଶ,
ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗ, କଲାମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସମୁହ, ଵ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଂଜାମ
Content Category:
Submission Date: Jun 17, 2019

Post a Comment

0 Comments