Ad

header ads

ସ୍ମୃତିରେ ସାଇତା ମୋ ଜେଜିମା - ହାସ୍ୟମୟୀ ରାଜ୍ଜେଜିମାଟା
ଲୁଚିଲାଣି କେଉଁକାଳୁ
ସ୍ବର୍ଣ୍ଣରେଣୁ ହୋଇ ସରଗର
ଥିଲା ମୋର ଅତି ଆଦରର,
ଆଜିବି ମନେ ପକାଏ
ରାଗିଗଲେ କହୁଥିଲା ମତେ,
ମା ଲୋ ଦେଖୋଉଚି କେତେ,
ଅନ୍ଧ ରାଇଜର ପୁଣି କଣା ସରଦାର ।
କଥା କଥାକେ ସେ ତୋଡୁଥିଲା ମୁହଁରେ
କେତେ ଢଗ କେତେ ଲୋକବାଣୀ,
ସତେ କି ତା ହୃଦୟଟା
ଓଡିଆ ଢଗ ଢମାଳିର ଏକ ଖଣି ।
ତା ବୟସରେ ସେ
କେତେ ବା ପାଠ ପଢିଥିବ କେଜାଣି,
ପୁରାଣ ଓ ଗୀତା ଭାଗବତ
ପଢିବାରେ ତାକୁ କିଏ ଯିବ ବଳି ?
ସାଇତି ରଖିଥିଲା
ତା'ର ସେଇ କୁଟିକମ କାଠର ସିନ୍ଦୁକ
ତା ଭିତରେ ସାଇତା ଥିଲା
ତା ସ୍ମୃତିର ଅନେକ କୁହୁକ,
ପିତ୍ତଳ ପାନ ବଟୁଆ, ରୂପାର ଫରୁଆ
ଆଉ ତାର ହାତବାକ୍ସ ।
ସବୁଥାଏ ଠିକ୍ ଠାକ୍
ତା'ର ଶାଣଦିଆ ମୁହଁ ଯଦି କରୁଥାଏ
ଅହରହ ବକର୍ ବକର୍
କେବେ ଯଦି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ ତାର ମୁହଁ,
ଅସମ୍ଭବ ନିରବତା ଛାଇଯାଏ
ଶୁଭେନାହିଁ ପକ୍ଷୀର କାକଳି
ବାଡିଘର ଗଛଲଟା ଯୁଆଡେ ବି ଚାହଁ  ।
କିଛିଗୋଟେ ହୋଇଯାଇଛି କି
ପଡିଯାଏ ଭାଳେଣି,
କିଏ ବା ମନେଇବ ତାକୁ
ବାପା ଯାଆନ୍ତି ତା ପାଖ ପାଦ ଗଣି ଗଣି ।
ଅସମ୍ଭବ ସଉକ ତାର ପଖାଳ କଂସାରେ,
ରୋଗ ଶୋକ ସବୁକିଛି ହାରମାନେ
ବୟସ ତା ଅଶୀ ସେପାଖରେ ।
ତା ପଖାଳ କଂସାରେ ପୁଣି ଭାଗ ସଭିଙ୍କର,
ଭାତ ଗୁଣ୍ଡାଏ ଲେଖାଏଁ ନ ଖୋଇଲେ
ଭୋକ ମେଣ୍ଟେ ନାହିଁ ତାର ।
ଖାଇବା ପାଖରେ ଥାଏ ନାନା ଜାତି ପୋଡାର ଦରବ,
ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ରସୁଣରେ ସେ କରିଥାଏ ପାଗ ।
ତରକାରୀ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଯାଏ ଆସେ ତାର ନାହିଁ,
ବାଡିଶାଗ ବାଇଗଣ ନ ଥିଲେ ତା ଗୁଣ୍ଡା ଗଳେ ନାହିଁ ।
ତା ପଖାଳ କଂସାରେ ସତେ କେତେ ଆକର୍ଷଣ,
ଫାଇଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ ହୋଟେଲର ଖାଦ୍ୟ
ତା ପାଖରେ କିଛି ନୁହଁ ଜାଣ ।
ମୋ ଜେଜିମା, ଆଈମା ସବୁ ଏକ ପ୍ରକାରର,
ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହର ପଣତ କାନି ପାଖରେ
ନଥାଏ ପର ଆପଣାର ,
ତା ହୃଦୟ ପ୍ରେମଝର
ସାଗରଠୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ।
ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ ସେଇ ହଜିଲା ସପନ,
ସତେ କି ଆସିବ ଫେରି ସେଇ ପିଲାଦିନ ।।

Writer's Details: ହାସ୍ୟମୟୀ ରାଜ୍
ଓରାଳି , ହାଟଡିହି, କେନ୍ଦୁଝର ।
Content Category:
Submission Date: May 22, 2019

Post a Comment

0 Comments