Ad

header ads

ଜୀବନ ଓ ସ୍ଵପ୍ନ - ହାସ୍ୟମୟୀ ରାଜ୍ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଜୀବନ
ଜୀବନ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ,
ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ
ନିଜକୁ ଠିଆ କରେଇବାର
ଭୋକ ଭିତରେ
ଜୀବନ ଭରୁଥାଏ
ବିଶ୍ବାସର ଅଜଣା ପୁଲକ ।
ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା
ଟପ୍ ଟପ୍
ଲୁହ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ
ସେ ଦେଖୁଥାଏ
ନିଜ ପ୍ରତିଛବି,
ଅପେକ୍ଷା କରେ
କେବେ ଉଦୟ ହେବ
ସମ୍ଭାବନାର ଭାଗ୍ୟରବି ।
କିଏ ବା ଅଛି
ଥାପିଦବ ହାତ
ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ,
ଆଉ କହିବ,
ମାଡିଚାଲ୍..... ମାଡିଚାଲ୍
ଆଗକୁ...... ଆଗକୁ
ଆହୁରି ଆଗକୁ.....
ଜୀବନ ଗଡିଚାଲେ
ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ
ସାଥୀ କରି ।
ଆଖି ପାଏନି
ଦୂର ଦିଗ୍ ବଳୟ ଛୁଇଁବ
କେବେ ତା'ର ସ୍ବପ୍ନ ,
ଆଶା ପୁଣି
ଧକେଇ ଧକେଇ କାନ୍ଦେ
ନିରବ ନିଶିଥରେ ।
ସେ ଖୋଜେ
ବହୁଦିନରୁ ହଜିଯାଇଥିବା
ସେଇ ପରିଚିତ ସ୍ବର,
ଯିଏ ତା'ର
ଶୂନ୍ଯ ଆଶାରେ
ପୁଣି ଭରିଦେବ
ଆବେଗର ସପ୍ତରଙ୍ଗ ।
ହଜିଯାଇଥିବା
ତା ଡାଏରୀର
ଛିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠାକୁ
ପୁଣି ଗୁନ୍ଥିଦେବ ।
ଜୀବନ ସୁରରେ
ସତେ ଭରିଦେବ ଲୟ
ସେ ଖୋଜି ପାଇବ
ତା'ର ନୂଆ ପରିଚୟ।

Writer's Details: ହାସ୍ୟମୟୀ ରାଜ୍
ଓରାଳି, ହାଟଡିହି, କେନ୍ଦୁଝର ।
Content Category:
Submission Date: May 18, 2019

Post a Comment

0 Comments