Ad

header ads

ହାଏରେ ମଣିଷ ଏଇ - ହାସ୍ୟମୟୀ ରାଜ୍ଅସରନ୍ତି ଏଇ
ନିଦାଘ ନିଁଆରେ
ଜଳୁଛି ଜୀବନ ଯୂଇ,
କେହି ନାହିଁ ଆଜି
ସିଞ୍ଚିବାକୁ ଜଳ
ଭାଗ୍ୟକୁ ରହିଛି ଚାହିଁ,
           ହାଏରେ ମଣିଷ ଏଇ ।
ଦେଖୁଛି ଦୁନିଆ
ଚାଲିଛି କେମିତି
ସ୍ବାର୍ଥ ଡିଣ୍ଡିମ ବଜେଇ,
ସରଳତା ଆଜି
ବନ୍ଧା ପଡିଯାଏ
ହସକୁ କିଣିବା ପାଇଁ,
          ହାଏରେ ଦୁନିଆ ଏଇ ।
କରୁଥିବା ଲୋକ
ସାହାସ ପାଏନି
ପଦୁଟେ କହିବା ପାଇଁ,
ଶୁଖିଲାରେ ବସି
ଅଏସ୍ କରନ୍ତି
ନିଜ ବଡିମା ଦେଖେଇ,
           ହାଏରେ କପାଳ ଏଇ ।
ହତାଶା ଭିତରେ
ଦଉଡେ ମଣିଷ
ଆଶାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ,
ଅଶାନ୍ତି ଜ୍ବାଳାରେ
ଦେଖୁଚି ସପନ
ଶାନ୍ତି ଲଭିବା ପାଇଁ,
         ହାଏରେ ଜୀବନ ଏଇ ।
କରିଯାଅ ବନ୍ଧୁ
ହିସାବ ରଖନି
କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ସହି,
କାହିଁକିର ପ୍ରଶ୍ନ
ମନରେ ନିଅନି
କେବେ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ
            ବିଶ୍ବେ ବିସ୍ମୟ ଏଇ  ।
            ବିଶ୍ବେ ବିସ୍ମୟ ଏଇ  ।।
                         
Writer's Details: ହାସ୍ୟମୟୀ ରାଜ୍
ଓରାଳି, ହାଟଡିହି, କେନ୍ଦୁଝର ।
Content Category:
Submission Date: May 03, 2019

Post a Comment

0 Comments