Ad

header ads

ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ମୁଁ - ସୁନୀଲ କୁମାର ବେହେରା

ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ମୁଁ
ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ
ଦୁଃଖ ମୋର ବନ୍ଧୁ
ଦୁଃଖ ମୋ ହସ।।

ଦୁଃଖେ କାଟ‌ଇ ମୁଁ
ଦୁଃଖୀ ଜୀବନ
ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦ‌ଇ
ଦୁଃଖ ମୋ ମନ।।

ଦୁଃଖ ମୋର ବନ୍ଧୁ
ଦୁଃଖ ନିଜର
ଦୁଃଖେ ରହିବାକୁ
ଦୁଃଖ ମୋହର।।

ଦୁଃଖେ ଝରିଆସେ
ଦୁଃଖ ଲୋତକ
ଦୁଃଖେ ତିଆରି ମୋ 
ଦୁଃଖୀ ଜାତକ।।

ଦୁଃଖେ କଟେ ରାତି
ଦୁଃଖେ ମୋ ଦିନ
ଦୁଃଖେ ଲେଖା ମୋର
ଦୁଃଖ ସପନ।।

ଦୁଃଖରେ ଡାକ‌ଇ 
ଦୁଃଖୀ ଈଶ୍ଵର
ଦୁଃଖ ଦୂର କରି
ଦୁଃଖୁ ଉଦ୍ଧାର।।

ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ମୁଁ
ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ
ଦୁଃଖ ମୋର ବନ୍ଧୁ
ଦୁଃଖ ମୋ ହସ।।

ସୁନୀଲ କୁମାର ବେହେରା (ଶିକ୍ଷକ)
ନୂଆଗାଁ-ପଥରବନ୍ଧ/ଟାଙ୍ଗୀ/ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ମୋ-୮୦୧୮୯୯୭୬୯୬

Post a Comment

0 Comments