Ad

header ads

ସାଥୀ - ମନ୍ଦାକିନୀ ଭୋଇ

ଶିଶିର ବେଳା ଶରତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ
ଶୁଭ୍ର ତଟନୀ ର କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ
ଚନ୍ଦ୍ରମାର ନିଝର ମୁର୍ଛନାରେ
ନିଶବ୍ଦ ରାଗିନୀ ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରେ
ମୁଁ ବନ୍ଦିନୀ ତୁମ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ

Writer's Details: ମନ୍ଦାକିନୀ ଭୋଇ
Content Category:
Submission Date: Apr 22, 2019

Post a Comment

0 Comments