Ad

header ads

ସପନର ପଥେପଥେ - ଶିବ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର

ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ର ତୀବ୍ର ଲାଳସା
ଆଳସ୍ୟ କୁ ଭେଦି ଯେବେ
କଲା ପରାହତ..
ଦୃଢ ମନ ମୋର ବାଛିନେଲା
ଗନ୍ତବ୍ୟ ର ଚଲାପଥ..
କଣ୍ଟକିତ କଚ୍ଚା ସଡକ
ମୋ ଜିଦ୍ ଆଗେ
ହତଶିରୀ ହୋଇ
କରି ମଥାନତ..
ମୋ ଆଗମନେ
ପୁଷ୍ପ ଗୁଛ୍ଛେ କଲା ସୁ-ସ୍ୱାଗତ..

ମୁଁ ଚାଲିଲି...
ଚାଲିଲି...
ପୁଣି ଚାଲୁଥିଲି...
ଭୁଲିଗଲି
ନିଦାଘ ଉତ୍ତାପ..
ନିନାଦ ବାରିଧି...
ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଆଉ
ମୋ ପଥ ର ଅସୀମ ପରିଧି...
ବାସ୍ ଚାଲୁଥିଲି...
କଣ୍ଟାଘାତେ ପର କରି
ପଦ ରକ୍ତପାତ...
ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଉ ନିଷ୍ଠା ଆଗେ
ଆଲୋକ ମାଣବ୍ୟ ଦୀପ
ଯୌବନେ ହୋଇ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ଵଳିତ
ମୋ ତାପୀ ହୃଦ କୁ
କଲା ଶମିତ...
ମୁଁ ହସିଲି...
ବିଜୟ ର ମନଖୋଲା ହସଟିଏ..
ପ୍ରାଣ ହେଲା ପୁଲକିତ...
ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ର ବାସ୍ତବତା ରୂପ ଦେଖି
ଲାଜେ ନଇଁ ପଡି
ମୋ ସାଥିରେ ହସୁଥିଲା
ଅଲାଜୁକି ପଥ...

ଶିବ ଚରଣ ମହାପାତ୍ର
ଚକ୍ରଧରପୁର, କେନ୍ଦୁଝର 

Post a Comment

0 Comments