Ad

header ads

ସପନ ପଲକ ପଥେ - ତପନ ଦୀକ୍ଷିତ (ବେଳାଭୂମିସଞ୍ଜ ସଜ ହୁଏ କଳା ଓଢଣାରେ 
ଘନେଇ ଆସୁଛି ରାତି
ବଇଠି ଦୀପଟା ଜୁକୁ ଜୁକୁ ଜଳେ
ଦେହ ସାରା ଭରା ତାତି,
ପୁଞ୍ଜି ପୁଞ୍ଜି ତାରା ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହୋଇ
ଟାହି ଟାପରାରେ କେତେ
ମଜେଇ ଦେଖନ୍ତି ରାତି ଆକାଶରୁ
ଅସହାୟ ଦେଖି ମୋତେ,
ନିଃସଙ୍ଗତା ସୁଅ ଭସାଇ ନେଇଛି
ତୁମ ଭାବନାର ସାଥେ
ମୁଠାଏ ଶୁନ୍ୟତା ସାଉଁଟି ବସିଛି
ସପନ ପଲକ ପଥେ,
ବୋଧହୁଏ! ଆସି ହସି କହିଦେବ
ଏଇତ.. ମୁଁ ତୁମ ପାଖେ
ହାତେ ଢାଳି ଦେଇ ପ୍ରୀତିର ଅଞ୍ଜୁଳୀ
ଉଷୁମ ଉଷୁମ ବୋକେ…।।
ତପନ ଦୀକ୍ଷିତ (ବେଳାଭୂମି)
ନାଶିକେଶ୍ୱର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ

Writer's Details: ତପନ ଦୀକ୍ଷିତ (ବେଳାଭୂମି)
ନାଶିକେଶ୍ୱର, କାକଟପୁର, ପୁରୀ
Content Category:
Submission Date: Apr 17, 2019

Post a Comment

0 Comments