Ad

header ads

ରହିଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି - ବି. ନିରୁପମା

ଏଇ ମନତଳେ କେତେ କଥା ଅଛି
ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ,
କଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲ ସଅଳ ଫେରିବ
ଏ ଯାଏ ଆସିଲ ନାଇଁ ।
ହେ ମୋର ମନର ମିତ.....
ନବ ବସନ୍ତରେ କୋଇଲିର ସ୍ୱର
ପ୍ରସନ୍ନ କରୁନି ଚିତ୍ତ ।

ତରୁଲତା ଡାଳେ ନାନାଜାତି ଫୁଲ
ମୋହି ପାରୁନି ମୋ ମନ ,
ଅମୂଲ୍ୟ ଦରବ ହଜେଇଲା ପରି
ଲାଗୁଅଛି ରାତି ଦିନ ।
ଆନମନା ହୁଏ ଖାଲି.....
କାଳେ ଆସିଗଲ ଭାବି ମୁଁ ଚମକି
ଅଗଣାକୁ ଯାଏ ଚାଲି ।

ଆଉ କାହା ଭାବେ ବନ୍ଧାପଡ଼ି ତୁମେ
ମୋତେ କି ପାସୋରି ଗଲ ,
କେମିତି ଜାଣିବି ମୁଁ ସେଇ ବାରତା
କଥା ଦେଇ ଯାଇଥିଲ ।
ରହିଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି......
ତୁମ ଅଗଣାକୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି 
ସରାଗେ ମୋ ହାତ ଧରି ।

ବି. ନିରୁପମା
ମାମୁରିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା,ଅନୁଗୋଳ 

Post a Comment

0 Comments