Ad

header ads

କବିତା ମଧୁଛନ୍ଦା ନାଚେ ତାଳ ପକେଇ - ବି.ନିରୁପମାଥିନି ତାକ ଥେଇ-ତା' ଥେଇ-ଥେଇ ,
ମଧୁଛନ୍ଦା ନାଚେ ତାଳ ପକେଇ ।

ଛମ ଛମ ବାଜେ ଘୁଙ୍ଗୁର ତା'ର ,
ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ତୋଳେ କି ମନୋହର ।

କଥା କୁହା ଆଖି -ମୁହଁର ହସ ,
କେବେ ସରସ ସେ କେବେ ବିରସ ।

ଇତିହାସ ଆଉ ପୁରାଣ ଛାପ ,
ଆଧୁନିକତାର ମିଳିତ ରୂପ ।

ଛନ୍ଦମୟ ତା'ର-ମୁଦ୍ରା ଓ ଠାଣି ,
ନିଏ ପରା ଜନ ମନକୁ ଟାଣି ।

ଲାସ୍ୟମୟୀ ସେ ଯେ ନୃତ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ,
ସାଧନାଟି ନିତି ରଖିଛି ଜାରି ।

ଭଲ କରି ସିଏ ପାରିଛି ଜାଣି ,
ସାଧନାଟି ସିଦ୍ଧି ଦିଅଇ ଆଣି ।

ଆମେ ବି ଏକଥା ରଖିଲେ ମନେ ,
ସଫଳତା ନିଶ୍ଚେ ପାଇବା ଦିନେ ।

*ମାମୁରିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା,ଅନୁଗୋଳ ।*

Post a Comment

0 Comments