Ad

header ads

ନିଦାଘ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତରା ଅଗ୍ନି ଙ୍କ ପ୍ରତିକ
                                        ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଲଗନ
ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି ନିଦାଘେ
                                          କରିଥାନ୍ତି ମହୀ ମଣ୍ଡନ   ।।
ତପନ କିରଣେ              ତାପିତ ଜ୍ଵଳନେ
                      ଉତପ୍ତ ହୁଅଇ ଧରା
ଅସହ୍ୟ ତା ତାପ                          ଶରୀର ଘର୍ମାକ୍ତ
                   ଅବିରାମ ଗତି ଧାରା
            ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗବାସ ଦିଏ ବଡ ପ୍ରାସ
କଲବଲ ହୁଏ ଜୀବନ ,, ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତରା ଅଗ୍ନି ଙ୍କ ପ୍ରତିକ… ।।
ବାଟରେ ବାଟୋଇ                       ଖୋଜେ ଗଛଛାଇ
                   ଦେହ ଖୋଜେ ଥଣ୍ଡା ପବନ
ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ପ୍ରଚଣ୍ଡ                                  କର ଅଗ୍ନି ଝର
                         ଅନଳ କଣିକା ସମାନ
                 ଜାଳି ପୋଡି ଦିଏ ସୁଷ୍କ ଟାଙ୍ଗରା
ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଜନ ଜୀବନ ,, ‌ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତରା ଅଗ୍ନି ଙ୍କ ପ୍ରତିକ...।।
ପଶୁ ,ପକ୍ଷୀ କୁଳ                                ହୁଅନ୍ତି ଆକୁଳ
                     ନିଦାଘ ଯେ ବଡ ଦାରୁଣ   
ନଦ, ନଦୀ, ଝର             ସୁଷ୍କ , ଭୂମଣ୍ଡଳ
         ଲତା,ଦ୍ରୁମଦଳ ବିହୀନ
     ଜଳଇ ବନାନୀ ତା ଲେଲିହାନ ଶିଖା
ନିଅଇ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ,,ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତରା ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପ୍ରତିକ…।। 

ହତଶୀରି ଦିଶେ          ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଲୋ
        ଖୋଜଇ ମଳୟ ପବନ   
ମହାରୁଦ୍ର ରୈ।ଦ୍ର            କିରଣ ପରସେ 
        ରସାଳ ପକ୍ଵ ଫଳ ମାନ 
      ପ୍ରକୃତି ବିତରେ ଅକାତରେ ଭୁଲି
ସହସ୍ରାଂଶୁ ତାପମାନ ,, ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତରା ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପ୍ରତିକ…।।
ଗୋଳି ଚନ୍ଦନ କୁ         ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ବୋଳି
       ରାଇ ସଙ୍ଗେ ରାଧା ମୋହନ
ଚାପେ ଜଳ କେଳି             କରନ୍ତି ମାଧବ
        ମଲ୍ଲୀ ଗଜରା ରେ ମଣ୍ଡନ
      ନିୟତି ଚାଳିତ ଋତୁ ଗତିପଥେ 
ହୋଇଥାଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ,, ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତରା ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପ୍ରତିକ…।।

କବିର ଘର କବିତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିମନ୍ତେ

ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର
ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି, ଖୋରଧା

Post a Comment

0 Comments