Ad

header ads

ନିଦାଘ - ବଳରାମ ତରାଇ

ଋତୁ ପରି ଏଠି ବଦଳେ ମଣିଷ 
    ମହୀ କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ଆନ 
ସ୍ଵାର୍ଥ ନିଦାଘର ଉଜାଣି ବହୁଛି 
      ତପ୍ତ ହୁଏ ମନ ପ୍ରାଣ    ୲୲ 

କାଲି ଯିଏ ଥିଲା ନିଜ ଠୁଁ ନିଜର 
       ସିଏ ଆଜି ସାତ ପର 
ମଳୟ ପରଶେ ଥିଲା ଯାହା କାଲି 
       ଆଜି ତାହା ନାରଖାର    ୲୲ 

ହିଂସା ଅସୂୟାର ଦାରୁଣ ନିଦାଘ 
       ମନରେ ବାନ୍ଧିଛି ବସା 
ଏ ମଣିଷ ଆଜି ତା' ଫାନ୍ଦରେ ପଡି 
         ହରାଏ ନିଜର ଦିଶା     ୲୲ 

ହୁତୁହୁତୁ ଆଜି ଜଳେ ଏଠି ମନ 
         ଆନନ୍ଦ ଯାଇଛି ହଜି 
ଶାନ୍ତିର ନୀଡ଼ଟା ଯାଇଛି ଭୁଷୁଡି 
         ଅଶାନ୍ତି ଝଡରେ ଭିଜି    ୲୲ 

ଆହେ ମହାପ୍ରଭୁ ବହିଣ ସୁଦୟା 
       ଏତିକି କରୁଣା କର 
ଏ ମଣିଷ ମନେ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦାକିନୀ 
        ବାରେ ପ୍ରବାହିତ କର     ୲୲

ବଳରାମ ତରାଇ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା
9937014646

Post a Comment

0 Comments