Ad

header ads

ମୁଁ ନିଜେ - ବଳରାମ ତରାଇଅଂନ୍ଧରେ ରହି ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିନି,
ଢାଳୁଛି କେତେ ମୁଁ ଲୁହ ,
ଲୁହର ଜାତନା ଏତେ ସୁଖମୟ
ମନେ ଦିଶେ ତୁମ ମୁଁହ.....
ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଲୁହ ଶୁଖିଯାଏ ,
ନିଦ ଟିକେ ଆସିଯାଏ,
ସ୍ବପ୍ନ ଅନ୍ଧକାର ଅଲୋକଟେ ପାଇଁ ,ଚାନ୍ଦ ମୁହଁରେ ଖଜୁଥାଏ.....
ଚାନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ସେତ ଲାଜେ ଲୁଚିଗଲା
ଆସିବାକୁ ମୋର ଦେଖି,
ତାରା ଟିଏ ହୋଇ ହଜି ଯାଏ ଆଜି,
ଚାନ୍ଦକୁ ଦୂରରେ ଦେଖି.... 

Writer's Details: Balaram Tarai.
Khurdha, Phone: 9937014646
Content Category:
Submission Date: Apr 18, 2019

Post a Comment

0 Comments