Ad

header ads

ଆସିଛି ବାହାନା କରି - ବି.ନିରୁପମାତୁମ ବଂଶୀଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକ୍ଷଣି ମୁଁ
ଆସିଛି ବାହାନା କରି ,
ମନ ଖାଲି ମୋର ଛଟପଟ ହେଲା
ପାରିଲିନି ଥୟ ଧରି ।

ଯମୁନାରୁ ନୀର ଆଣିବା ଆଳରେ
ଆସିଲି କଳସୀ ନେଇ ,
କେମିତି ଅବା ମୁଁ ରହିଥା'ନ୍ତି ସେଠି
ତୁମ ପାଶେ ମନ ଦେଇ ।

ଆନମନା ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ
କେତେଥର ଗଲି ଝୁଣ୍ଟି ,
ସେଥିକୁ ମୁଁ ଜମା ଖାତର ନ କରି
ଆସିଅଛି ପଡ଼ି ଉଠି ।

ଦିଅ ଦିଅ ନାଥ ତୁମ ଆଲିଙ୍ଗନ
ଶୁଣାଅ ମଧୁର ବାଣୀ ,
ତୁମରି ପରଶ ପାଇବାକୁ ପରା
ହୃଦ ହୋଇଲାଣି ହାଣି ।

ଶାନ୍ତ କର ଏହି ତାପିତ ପରାଣ
ଭୋଗୁଅଛି ବହୁ ପୀଡ଼ା ,
ତୁମ ପଦ ତଳେ ସବୁ ସୁଖ ମୋର
ଆଉ ନାହିଁ କିଛି ଲୋଡ଼ା ।

ମାମୁରିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା,ଅନୁଗୋଳ ।

Post a Comment

0 Comments