Ad

header ads

ଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଏ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର

ମଣିମା , ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି
ଦୁଃଖ ଦାନବର ଦାଉ ରେ ଦୁନିଆଁ
ଦିଶେ କେଡେ ହତଶୀରି , ମଣିମା…    ।।
ଦାରିଦ୍ର୍ୟ,ଦାଦନ, ଦୁର୍ନୀତି, ଦୁଷ୍କର୍ମ
ବିକଟାଳ ରୂପ ନେଇ
ଅତିକାୟ ତା'ର ବିଭତ୍ସ ଚରିତ୍ରେ
ଚିତ୍ର ଦିଏ ବଦଳାଇ,
କାଆଗେ କହିବି ଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା
ଦିନଯାଏ ସରି ସରି ,
ମଣିମା , ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି…    ।।
ଖଚ,ଖଣ୍ଟ,ଖଳ,ଖେଟକ,ଖେଚର
ଆହା କି ଆନନ୍ଦ ରୋଳେ
ବିହାର କରନ୍ତି ନିରିହ ଜୀବନ
ଅଦିନେ ଜୁଇରେ ଜଳେ,
ଆହେ ବିଶ୍ଵପିତା ନିଷ୍ପେସିତ ପ୍ରାଣ 
ଛଟପଟ ହୁଏ ଖାଲି,
ମଣିମା , ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି…  ।।
ସୁଜଳା,ସୁଫଳା, ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୁ ମୋର
ଶୁଭାଙ୍ଗୀ ଭାରତବର୍ଷ
ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଏ ଜାତିର
ଲାଗିଲାଣି ଏବେ ବିଷ,
କୃର, କୁଟିଳ,କବନ୍ଧ କରେ ଖେଳ
ସତ୍ୟ ଯାଏ ଅପସରି,
ମଣିମା , ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି…  ।।
ଆତଙ୍କିତ କରେ ଆତଙ୍କି ଗର୍ଜନ
ଅଣୁ,ପରମାଣୁ ବାଣ
ଧ୍ଵଂସ ପଥର ପଥରେ ନିରିହ
କାହିଁ ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ
ତବ ରଙ୍ଗା ପଦେ ଅଶରା ଜୀବନ
ତ୍ରାହିକର ଭାବଗ୍ରାହୀ
ମଣିମା, ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି...   ।।
ଶାସକ,ଶାସନ,ଶାସିତ, ବିଧାନ
ସଂବିଧାନ ଦିଗହରା
ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଭାଗବତ ପୋଥି
ଅଲୋଡା, ଜୀବନ ଧାରା,
ବଦଳିଯାଉଛି, ରମାରମଣ ହେ
(ଶୁଣ)କବି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ର ଅଳି
ମଣିମା , ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି   ।।

Post a Comment

0 Comments