Ad

header ads

ବାପା - ହାସ୍ୟମୟୀ ରାଜ୍

ମନେ ପଡେ ପିଲାଦିନ
ସଂଜ ନଇଁ ଗଲା ପରେ
ତାରାର ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ
ଚିକ୍ ମିକ୍ କରୁଥାଏ
           ତୁମ ସୁନା ମୁହଁ  ।
ଜହ୍ନର ବଗିଚା ତଳେ
ହସ ଗାଲିଚାରେ ବସି
କଥାର ଅସରନ୍ତି ପେଡି
ତମେ ଖୋଲୁଥାଅ    ।
ଜୀବନର ଆଦି ଅନ୍ତ
ମୋର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନାରେ
ସତେ  ଆଙ୍କୁଥାଅ  ।
ପୁଣି କେବେ ---
ଶୁନ୍ ଶାନ୍ ଖରାବେଳେ
ମେଘର ମହ୍ଲାର ତୋଳି
ଅକାଶରେ ତୋଳୁଥାଅ
         ଜୀବନର ନକ୍ସା  ।
ତମେ ନାହଁ ବାପା ଆଜି
ସବୁ ଲାଗେ ଫିକା ଫିକା
ସତେକି ନେଇଛ ଲୁଟି
ତୁମ ସହ ଯେତେ ମୋର
        ରଙ୍ଗ ଓ ତୂଳୀକା  ।

Writer's Details: ହାସ୍ୟମୟୀ ରାଜ୍
ଓରାଳି, ହାଟଡିହି, କେନ୍ଦୁଝର ।
Content Category:
Submission Date: Apr 30, 2019

Post a Comment

0 Comments