Ad

header ads

ତୁମେ ହିଁ ମୋ ପ୍ରେରଣା - ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ


ଓ ପ୍ରିୟା...ତୁମେ ହିଁ ମୋ ପ୍ରେରଣା
ମୋ ନୀଳ ଆକାଶର ଜୋଛନା,
ସବିତା ବିନା କେବେ
ପ୍ରଭାତ ହୁଏନା...
ଆଉ ମତୁଆଲା ପ୍ରେମିକକୁ
ସୂଯ୍ୟସ୍ତ ଅଜଣା !

ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଛିଟା
ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଡଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ଲତା,
କ୍ରୋଧର ବନହୀରେ
ଜୀବନ ଟଳମଳ...
ପ୍ରେମିକା ସାଜଇ ପ୍ରେରଣା ମୋହର !

ସାଥୀ ଅଟଇ ସେ ବାରମାସିଆ
ସୁଖ,ଦୁଃଖରେ ହୁଅଇ ଠିଆ,
ସୁପ୍ତ କଲମର ହୃଦୟ ବ୍ୟଥା
କଲମ ନୁହଁଇ ସେ ସତ୍ୟର ଗାଥା !

ହାଁ... ତୁମେ ହିଁ ତ ମୋ ପ୍ରେରଣା
ମୋ ନୀଳ ଆକାଶର ଜୋଛନା !!!

ଦୀର୍ଘ ଆଠ ମାସ ପରେ ହାତରେ କଲମ ଆଉ କବିତା...
ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ହୃଦୟରୁ  !

Post a Comment

0 Comments