Ad

header ads

ରକ୍ତ ଫୁଲୱାମାରେ - ସୁଧାକର ସେଠୀ

ମାର ମମତା ମାଟିର ଡାକ
ଭୂଲିକି ପାରିଛି ପୂତା
ହସି ହସି ସେ ଜୀବନ ହାରିଛି
ଜଗତ ଦେଇ ବାରତା

ବୀର ପ୍ରସବୀନି ମୋ ଦେଶ ମାଟି
ମାର ଛାତିତ ବଜ୍ର
ଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ସ୍ବଭିମାନ ପାଇଁ
ଦିଏ ସେ ବଳିଦାନ

ମାଟିର ମମତା କରିଛି ପାଗଳ
ବୋଳିଛି ତାକୁ ଶୀରେ
ଜୟ କରିବାକୁ ସେ ଶତ୍ରୁର ଗଡ
ଆଗକୁ  ଗୋଡ କାଢେ

ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ କରିନି ଆଛାଦ
ଡରନାହିଁ ତା ମନେ
ସିଂହ ପରି ମାଡି ଚାଲେ ବୀର
ଶତ୍ରୁର ବୁକୁ ଥରେ

ଆତଙ୍କିର ନାଶକରିବାକୁ ଆଜି
ଭାରତ ହୋଇଛି ଠିଆ
ଫୁଲୱାମା ବୁକୁର ସେ ଟୋପା ଟୋପା ରକ୍ତ
ବଦଳାଇ ଦେବ ଦୁନିଆ
            🔥
     ସୁଧାକର ସେଠୀ
ଜମ୍ବେଶ୍ବର ପୁର,ବାଲେଶ୍ବର
      ୯୩୩୭୬୮୧୫୨୪
Sent from my Samsung Galaxy smartphone.

Post a Comment

0 Comments