Ad

header ads

ରଖିବନି ଭାବ ପରଦେଶୀରେ - ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା


ରବି ଅସ୍ତଗଲେ ଅଇଲା ସଞ୍ଜ
ରଖିବ ସୁଷମା କା'ପାଇଁ କଞ୍ଜ? l୧l
ରୁଣ୍ଡିଭୁତ କ୍ରୋଧେ ଚାହିଁ ସଖୀକୁ
ରସାଣିତେ କହେ କୁମୁଦିନୀକୁ l୨l
ରଜନୀଜେମା ଲୋ ଚାନ୍ଦ ରଙ୍କୁଣୀ
ରଖି ଭାବ ହେଲି ମୁଁ-ହିନୀମାନି l୩l
ରଖିବୁଲୋ ମୋର କଥା ମନରେ
ରଚିବୁନି   ପ୍ରୀତି ପରଦେଶୀରେ l୪l
ରାଧାରାଣୀ ଗୋରୀ ଗୋପସୁନ୍ଦରୀ
ରାସ  ରଚୁଥିଲା  ସଙ୍ଗେ ମୁରାରୀ l୫l
ରସିକନାଗର   ଦେବକୀ  ସୂତ
ରହି  ଗୋପପୁରେ ରଚେ ଚରିତ l୬l
ରସ ରଙ୍ଗେ ରସି ଗୋପବାଳୀଙ୍କୁ
ରଞାଇ ମୋହିଲା ରାଧାରାଣୀକୁ l୭l
ରଙ୍କରତ୍ନ ସମ ଗଳାର ମାଳି
ରୂପଦେଖି ବାଳୀ ହେଲେ ପାଗଳୀ l୮l
ରୋଚକ ରାଗରେ ବଂଶୀ ବାଦନେ
ରୋମାଞ୍ଚେ ରମଞ୍ଚେ ରାଈ ମଦନେ l୯l
ରଖି ଗଗରାକୁ ଯମୁନା ଘାଟେ
ରସାଳସା ରାସେ ରସା ଚହଟେ l୧୦l
ରୋମାଙ୍କୁର ନୃତ୍ୟ କୁଞ୍ଜବନରେ
ରବ ନୀରବଇ ପାଦ ଝଙ୍କାରେ l୧୧l
ରଖିଥିଲା ପ୍ରାଣେ ଆପଣା ମଣି
ରାବୁଥିଲା ମୁଖେ ଦିବା ଯାମିନୀ l୧୨l
ରହିଲା କି ନାଥ ନିଜର ହୋଇ ?
ରଖିଲାନି ମାନ ରାଧାର କାହିଁ ! l୧୩l
ରାଜା ହୋଇ କାହ୍ନା ଦ୍ୱାରକାପୁରେ
ରାଈ ମନ ଗୋପପୁରେ ଆତୁରେ l୧୪l

ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା
ବଇଞ୍ଚା, ଇରମ, ଭଦ୍ରକ

Post a Comment

0 Comments