Ad

header ads

ମାନ ତେଜ ମାନୀ ଗୁମନା - କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ(ପୁରାତନ ଶୈଳୀ ରେ)
ମାନ ତେଜ ମାନୀ ଗୁମନl
ମାନସେ ମାନ ଗୁମାନ ଭରନା (ଘୋଷା)
ବାସ କୁନ୍ଦ ସୁବାସେ ଭରି
ଅଧରୁ ସୁଧା ମଧୁ ଝରି
ବିଷମ ଏ ସର. ଜର କର ଦୁର
ସଞ୍ଜ କୁମୁଦ ସ ହାସ୍ୟ ବଦନl......... 1
ଲାଜ ମିଶା ଚାହାଣୀ ମନ୍ଦ
ବିକାଶ କର ବାସ କୁନ୍ଦ
ବିମ୍ବ ଅଧରରେ. ଚୁମ୍ବନ ପରଷି
ଗଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡଦିଆ ଶଶି ଜୋଛନା...... 2
ବସାଇ ଅଙ୍କ ପଲଙ୍କେ
ଭାସେ ଭାଷ ଭାଷ ରଙ୍କେ
ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ରେ ପଙ୍କଜ ନୟନା
କ୍ଷଣ ପ୍ରଭା ଠାରେ ପ୍ରୀତି ଭରନା....... 3
ଯବା ଧରେ ମନ୍ଦ ହାସ
ହୃଦୟ କର ଉଲ୍ଲାସ
ଅଙ୍କ ତଳପ ରେ ବସି ଗଲେ ଥରେ
ପୁରୀ ଯିବ ସବୁ ମନ ଭାବନା........ 4
ବକ୍ଷେ ରଖିଛ ସଜାଡି
ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୁଟ ର ଯୋଡି
ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଭାସେ. ମୃଦୁ କର ସ୍ପର୍ଶେ
ଦୂର ହେବ ଚିତ୍ତ କାମ ବେଦନା....... 5
ଷୋଡ଼ଶୀ ରୁ ଉଣା କିଛ଼ି
ପରି ତ ଜଣା ପଡୁଛି
ଘନ କୁନ୍ତଳ ର. ବିଳାସ ବେସନ
ରୁଚି ଲାଗେ ଭାରି ନେତ୍ର ଅଞ୍ଜନା..... 6
ଆରେ କଞ୍ଜ ଦର ହlସୀ
କରୁଣା ଦିଅ ବରଷି
ନ ଡାକି ସମୀପେ ନ ଚାହିଁଲେ କୋପେ
ଦୁଷ୍ଟ ଦଶା ଏ ମୋ ଭାବିବି ସିନା...... 7
ଆରେ କାମ କଳା ନିଧି
ହେଲେ ହେବି ଅପରାଧି
ପ୍ରୀତି ମଧୁ ପାନ. ଆନେ ନାହିଁ ମନ
ମଦନ ପ୍ରହାର କଲାଣି ଅନା....... 8

କୁମୁଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ
ପୋଲସରା, ଗଞ୍ଜାମ
ମୋ 9861889305

Post a Comment

0 Comments