Ad

header ads

ଜାଗର - ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଜା: ଜାଳିଦିଅ ଗର୍ବ ଆତ୍ମ ଅହଙ୍କାର ଜାଳିଦିଅ ଭେଦଭାବ ଜାଳିଦିଅ ସ୍ବାର୍ଥ ପ୍ରତି ହୃଦୟରୁ ଜଗାଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦୀପ ଗ: ଗୁଞ୍ଜରିତ କର ଓଁ କାର ଶବଦ୍ଦ ସନ୍ତାପିତ ହେଉ ପ୍ରାଣ ଗରିମା ବିନାଶି ମନ ସ୍ମରୁ ଶିବ ଭକ୍ତିରସେ ହୁଅ ଲୀନ..... ର: ରଜ ତମ ଗୁଣ ବରଜି ବହନ ଦେଖ ଫେଡିଣ ନୟନ ହୃଦ କପିଳାସେ ବିଜେ ମହେଶ୍ୱର ଭଜ ମନ ପଞ୍ଚାନନ..... ରଜନୀରେ ଜାଗ ସୁଚିମନ୍ତ ଚିତ୍ତେ ଦର୍ଶନାର୍ଥେ ହରି-ହର ରଖିଲେ ଭକତି ପ୍ରଣତୀ ସମ୍ପାଦି ଭବୁ ତାରିବେ ଶଙ୍କର..... ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗଞ୍ଜାମ

Post a Comment

0 Comments