Ad

header ads

ବୀର ଭୋଗ୍ୟା ବସୁନ୍ଧରା - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର


କେତେ ଗୋଳ ଲାଗିଛି ରେ ଭାଇ , ଏଇ ମାଟି ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ
ମାଟି ସମାନ ଏ ନଶ୍ଵର ଶରୀର , ଦିନେ ଯିବ ମାଟି ହୋଇ
ରାଗ, ଅଭିମାନ, ଗରିମା,ବଡିମା
ତୁଚ୍ଛ‌ ଏ ମିଛ ବଡେଇ , କେତେ ଗୋଳ ଲାଗିଛି ରେ ଭାଇ…।।

ବୀର ଭୋଗ୍ୟା ସିନା ଏହି ବସୁନ୍ଧରା , ବୀର ପରା ଅଟେ ସେହି
ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଯେ , ଭେଦଭାବ ନଦେଖଇ
କୁଟିଳ,କୁଚକ୍ରୀ ଜନ ରାଜପଣେ
କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ , କେତେ ଗୋଳ ଲାଗିଛି ରେ ଭାଇ…।।

କେତେ କେତେ ବୀର,ରାକ୍ଷସ, କିନ୍ନର , ଧରାରେ ଜନମ ନେଇ
ଶୂଚ୍ୟାଗ୍ରେ ମେଦିନୀ ନ ଦେବା ଆଳରେ , କିଏ ସେହି ଶୂନ୍ୟ ଦେହି
ଦୁଷ୍ଟ ଦଳି ସନ୍ଥ ସହିତ ଏ ସୃଷ୍ଟି
ରହିଛି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ , କେତେ ଗୋଳ ଲାଗିଛି ରେ ଭାଇ…।।

କେତେ ଜଲ୍ହାଦ ମାଟିକୁ ବିଦାରି , ଶୋଷଣ କରିଲେ ମହୀ
କେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ଉପଭୋଗ ଛଳେ , ଇତିହାସ ଗଲେ ହୋଇ
କାହାକୁ ସହିଛି କାହାକୁ ଦହିଛି
ଏଇ, ମା, ମାଟି ଜନ୍ମଭୂଇଁ , କେତେ ଗୋଳ ଲାଗିଛି ରେ ଭାଇ…।।

ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଣିଷ କି ଅନ୍ଧ , ନୀଚ କୃତ୍ତ ଆଚରଇ
କହରେ ପିଶାଚ ବସୁନ୍ଧରା ତଳେ କାହିଁ ତୋର ଠାବ କାହିଁ
ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିନ୍ତନ ଛାଡ ହୀନକର୍ମ
ଶାନ୍ତି ର ବାର୍ତା ଦେଇ , କେତେ ଗୋଳ ଲାଗିଛି ରେ ଭାଇ…।।

ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

Post a Comment

0 Comments