Ad

header ads

ଆମେ ଏମିତି ହେବା - ସସ୍ମିତା ସାହୁ


ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ଗାଦି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ
ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ପଦପଦବୀ ,
ହୃଦୟରେ ଯଦି ଦେଶ ଭକ୍ତି ଅଛି
ଘରେ ବସି ସେବା କରିବି II

ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର କୋଠା କି ବଙ୍ଗଳା
ଅବା ଚାରି ଚକା ଯାନ ,
ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ
ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପାପ ମନ II

ପାଇବାର ଇଛା ନ ଥିବ ମନରେ
ନା ଥିବ ହରାଇ ଦୁଃଖ,
ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରି
ମନେ ଭରି ଦେବି ସୁଖ II

ଭିତିରି ଉଦ୍ଦ୍ୟେଶ ନ ରଖି ମନରେ
ସଚ୍ଚୋଟତା ଦେଖାଇବି ,
ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଜମାରୁ
ନଜର ନ ପକାଇବି II

ଏକତା ର ବଳେ ଶାନ୍ତିର ତାଳ
ଭାଇଚାରା ବଢIଇବି,
ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ପ୍ରେମ ଦୀପ ଜାଳି
ଦେଶ ପ୍ରେମ ଜଗIଇବି II

ସସ୍ମିତା ସାହୁ, ନାଶିକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର

Post a Comment

0 Comments