Ad

header ads

ତୁମ ଚିଠି - ଗଗନ ବିହାରୀ ନାୟକ


ଦିନ ଥିଲା ତୁମେ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲ
ମନରେ ଅନେକ ସପନ ନେଇ।
ପ୍ରୀତିର କଜଳେ ଲେଖୁଥିଲ ତୁମେ
ମରମ ତଳର ଦରଦ ବହି ॥
ପାରୁନି କହି ମୁଁ ପାରୁନି ରହି
ପ୍ରେମର ଯାତନା ହୁଏନା ସହି ॥୦॥
ଚିଠି ତୁମ ଆଜି ପୁରୁଣା ହେଇଛି
ସ୍ମୃତିର ମହକ ଯାଇନି ଚାଲି ।
ଯେବେ ମୁଁ ପଢୁଛି ନିରୋଳାରେ କେବେ
ତୁମ ପ୍ରୀତି କେବେ ପାରେନା ଭୁଲି ॥
କେମିତି ଭୁଲି ବି ସେ ସ୍ମୃତିର ଗାଥା
ମନ ତଳେ ଉଠେ ଚେଇଁ ॥୧॥
ଶୂନ୍ୟତା ମାପୁଛି ହୃଦୟର ମୋର
ତୁମ ବିନେ ଯାହା ଯାଇଛି ରହି ॥
ଛାଇ ଦେଖି ନିଜ ଚମକି ଉଠୁଛି
ତୁମ ବାଟ ଚାହିଁ ସମୟ କାଟୁଛି
ଆସିବାର ବେଳ ବୁଡି ଗଲା ପରେ
ଆସନ୍ତା କାଲିକୁ ବସୁଛି ଚାହିଁ॥୨॥
ତୁମେ ଚାଲି ଗଲ ଏ ମନକୁ ନେଇ
ସେ ଦିନୁ ତୁମକୁ ରହିଛି ଚାହିଁ ।
ଭାବି ନ ଥିଲି ମୁଁ ସପନରେ ଥରେ
ତୁମେ ଏମିତିକା ପାରିବ ହୋଇ ।
ଏ ଜନମେ ତୁମେ ହେଲନି ମୋ ପ୍ରିୟା
ଆର ଜନମକୁ ରହିଲି ଚାହିଁ ॥୩॥

ବିଡିଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୁର, ଭୁବନେଶ୍ଵର

Post a Comment

0 Comments