Ad

header ads

ଭାରତ ମାତାର ଆବେଦ ସଲାମ ଶହୀଦ - ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର


ଭାରତ ମାତାର ପଣତ କାନି ରେ
ରକତ ର ଛିଟା
ବାରୁଦ ଗନ୍ଧରେ ସିକ୍ତ ,,
ମୁହ୍ୟମାନ ହୋଇ ଯାଉଛି ଜୀବନ
ଏ ମାନବ ଜାତି
ହୋଇଯାଇଛି ରେ ସ୍ତବ୍ଧ
ଭାରତ ମାତାର ପଣତ କାନି ରେ…   ।।

ବାହୁନି ବାହୁନି ନିରୋଳା ରାତିରେ
ସୀମାନ୍ତ ରେଖାରେ
ଏକା ଏକା କିଏ ବୁଲେ ,,
କାହାକୁ ଖୋଜଇ ନିରବ ଆଖିରୁ
ଝରି ଆସିଥିବା
ଲୁହ ସୁଖା ଦାଗ ଗାଲେ ,,
ବୁକୁ ଫଟା ତାର ଆକୁଳ ଆବେଦ
ଶୁଭୁନାହିଁ କିରେ
ଘାରିଛି କି ତୋତେ ନିଦ
ଭାରତ ମାତାର ପଣତ କାନି ରେ…   ।।

ସୁକୁମାର ତନୁ କଅଁଳ ଜୀବନ
ଦୁଃର୍ଦ୍ଧଷ ବୀର
ପୁତ୍ର କଫିନ୍ ତଳେ ,,
ବୀରଗତି ଲଭି ଅକାଳେ, କୁ ଚକ୍ରି
ପସୁ ସମ ଅରି
କୁଟଚକ୍ର ଫାସ ବଳେ ,,
ହୁସିଆର ହୁଅ ଭାରତୀୟ ବୀର
ଚେତାଇ ଦେଇଛି
ଉଠ ଆରେ ବୀର ଉଠ
ଭାରତ ମାତାର ପଣତ କାନି ରେ…   ।।

ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ମଙ୍ଗଳାଯୋଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା

Post a Comment

0 Comments