Ad

header ads

ଚାହିଁଦେଖ ତୁମେ ଅଛ - ବି. ନିରୁପମା


ମୋଅରି ଭିତରେ ତୁମେ ଅଛ ରାଧେ
ପରତେ ହେଉନି ଯଦି ,
ଚାହିଁଦେଖ ଏବେ ଏ ଶରୀର ସାରା
ତୁମେ  ଯାଇଅଛ ଭେଦି ।
ସବୁକିଛି ରାଧା-ରାଧା....
ମାନମୟୀ ତୁମ ମାନ ପରିହର
ନାଶକର ମନୁ ବାଧା ।

ତୁମ ମାନ ମୁହିଁ ନାଶିବା ପାଇଁକି
ଧରିଅଛି କେତେ ବେଶ ,
କେଳା, ନାପିତୁଣୀ, କାଚରା, ମାଲୁଣି
କହିଲେ ହେବନି ଶେଷ ।
ଯୋଗୀ ସାଜି ଧରି ଝୁଲି....
ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଜିତିବା ପାଇଁକି
କେତେ ଯେ ଉପାୟ କଲି ।

ଦୁନିଆ ଯାକର କଥା ବୁଝି ବୁଝି
ଯାଇଥାଏ ଯେବେ ଥକି ,
ସେଇ ଶ୍ରମ ପରା ଲାଘବ କରେ ମୁଁ
ତୁମ ଚାରୁମୁଖ ଦେଖି ।
ଶୁଣାକଥା ସବୁ ମିଛ....
ଦେହ,ମନ,ପ୍ରାଣ ସବୁଠାରେ ସଖି
ଚାହିଁଦେଖ ତୁମେ ଅଛ ।

ବି. ନିରୁପମା
ମାମୁରିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, ଅନୁଗୋଳ

Post a Comment

0 Comments