Ad

header ads

ଶିଶୁ କବିତା - ଧନୁ ମୁଆଁ - ସସ୍ମିତା ସାହୁ


ଅତି ସରାଗରେ କରିଥିଲା ଆଇ
ଅଜା ପାଇଁ ଧନୁ ମୁଆଁ,
ମୁଆଁ ଦେଖି ଅଜା ଖୁସି ହେଇ କୁହେ
ଦୂରରେ ରଖିଛୁ କିଆଁ II
ଆଣୁନୁ ପାଖକୁ ଖାଇବି ଯୋଡିଏ
ଦିଶେ ଭାରି ମନ ଲୋଭା,
ଆଇ ରଖିଦେଲା ମୁଆଁ ଭୋଗେଇ ଟା
ଅଜା ଖାଇବାକୁ ଉଭା II
ଯେମିତି ମୁଆଁ କୁ ଖାଇଛନ୍ତି ଅଜା
ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ,
ମୁଆଁ କି ଖାଇବେ କୁହାଟ ଛାଡିଲେ
ଆଇ ଦେଖି ହେଲା ଶାନ୍ତ II
କଣ ହେଇଛି କାହିଁ ରଡି କଲ
ଆଇ ପଚାରିଲା ଆସି ,
କି ମୁଆଁ କରିଛୁ ଅଜା ରାଗେ କୁହେ
ହୁଏ ମୁଁ ଗାଲ ଆଉଁସି II
ଉଖୁଡା ମୁଆଁ ମୁଁ କରିଛି ଶୁଣ ହେ
ଗୁଡ ପାଗ ଟାଣ କରି,
ସେଥି ପାଇଁ କିବା ଦାନ୍ତ ଗଲା ଭାଙ୍ଗି
କୁହେ ଆଇ ଡରି ମରି II
ମାରିବାକୁ ଭଲ ଯୋଜନା କରିଛୁ
ଅଜା କୁହେ ରୋଷ ହୋଇ,
ବୁଝି ବିଚାରି ତୁ ଟାଣ ମୁଆଁ କଲୁ
ମୋର ଖାଇବା ପାଇଁ II
ବୁଢା ବୟସରେ ଦାନ୍ତ ମୋ ହଲୁଛି
ଖାଇ ପାରୁନି ଚୋବାଇ ,
ଟାଣ ମୁଆଁ କୁ ମୁଁ କେମିତି ଗ୍ରାସିବି
ଭାବି ପାରିଲୁ ଯେ ତୁହି II
ଆଇ କୁହେ ହସି କିଏ ବୁଢା ଏଠି
ବୁଢା ହେଉ ତୁମ ବଇରୀ,
ଏବେ ବି ତ ତୁମେ ଲାଗୁଛ ସଲମାନ
ଶାହରୁଖ ଆଉ ଆମିରୀ II
ହିରୋ ଠାରୁ କିଛି ଦିଶୁ ନାହଁ କମ
ଯାତ୍ରା ନାୟକ ସରି ,
ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ଜାମା ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧ
ଦିଶିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରି II
ଆଇ କଥା ଶୁଣି ଅଜା ଖୁସି ହେଲେ
ଭାବିଲେ ନିଜକୁ ହିରୋ,
ହିରୋ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ଆଇକୁ କହିଲେ
ଦେଖ କରାମତି ମୋର II
ନରମ ଗଳାରେ ଅତି ଶରଧାରେ
କହିଲେ ଆଇକୁ ଅଜା,
ଚା' କପେ ଆଣ ବୁଡା଼ଇ ଖାଇବି
ନେବି ମୁଁ ମୁଆଁ ର ମଜା II
ଦାନ୍ତ ପଛେ ଯାଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ
ଦେବି ନାହିଁ ଦୁଃଖ ତୋତେ,
ଏଡେ ଶରଧାରେ କରିଛୁ ଯଦି ତୁ
ଫୋପାଡ଼ି ଦେବିକି ସତେ II

ସସ୍ମିତା ସାହୁ
ଜେଲ ରୋଡ, ନାଶିକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର

Post a Comment

0 Comments