Ad

header ads

ଅବସାଦ ଯାଉ ମୋର - ବି. ନିରୁପମା


ଆଉ କେତେଦିନ ତୁମରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା
କରିବି ହେ ମନଚୋର ,
ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ଧରାଦିଅ ବାରେ
ଅବସାଦ ଯାଉ ମୋର ।

ଦିନ,ମାସ,ବର୍ଷ କେତେ ଯେ ଗଲାଣି ,
ଆଖିପାଣି ମୋର ଆଖିରେ ମଲାଣି ;
ତୁମବାଟ ଚାହିଁ କଣ୍ଟା ମୁଁ ହେଲିଣି
ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲିଣି ଘୋର ।(୧)
ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ଧରାଦିଅ ବାରେ
ଅବସାଦ ଯାଉ ମୋର ।

ଥରୁଟିଏ ଯଦି ତୁମକୁ ପାଆନ୍ତି ,
ମୁନିଜନ ଲୋଭା-ଶୋଭାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ;
ମନକଥା ସବୁ ଖୋଲି ମୁଁ କହନ୍ତି
ଭୁଲନ୍ତି ଯାତନା ଘୋର ।(୨)
ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ଧରାଦିଅ ବାରେ
ଅବସାଦ ଯାଉ ମୋର ।

ଆଉ କେତେଦିନ ତୁମରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା
କରିବି ହେ ମନଚୋର ,
ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ଧରାଦିଅ ବାରେ
ଅବସାଦ ଯାଉ ମୋର ।।

ବି. ନିରୁପମା
ମାମୁରିଆ, ଛେଣ୍ଡିପଦା ,ଅନୁଗୋଳ

Post a Comment

0 Comments